Wykonane prace

Wykonane prace

Prace wykonane przez naszą firmę w ostatnich 3 latach:

Renowacje i konserwacja kładek i barier przy ulicach Wasilkowskiej, Popiełuszki, Sikorskiego, Białostoczek, Jurowieckiej.

Wykonanie bieżących remontów alejek parkowych, gruntowych i nawierzchni na terenie parków zabytkowych, miejskich, zieleńców i skwerów w Białymstoku takich jak

 • Park przy ul. Wierzbowej
 • Park im. Jadwigi Dziekońskiej przy białostockich spodkach
 • Zabytkowy Park Branickich w sąsiedztwie fosy w ogrodzie górnym
 • Plac przed teatrem dramatycznym im. Aleksandra Węgierki
 • Wejście na plac im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Starym
 • Łącznik przy mostku "garbatym" w Parku Starym
 • Skwer przy ul. Augustowskiej
 • Skwer im. Władysława Zankiewicza
 • Skwer im. Ireny Sendlerowej
 • Skwer przy ul. Żabiej i inne

Wykonanie robót naprawczo konserwacyjnych ulic o nawierzchniach gruntowych miasta Białegostoku rejon Zawady, Dojliy, Miasto

 • mechaniczne profilowanie nawierzchni jezdni z zagęszczeniem i bez zagęszczenia gruntu przy użyciu walca
 • profilowanie nawierzchni ulic z nadaniem jej prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych, bez uzupełnienia wybojów oraz bez zagęszczenia
 • wbudowanie destruktu asfaltowego i betonowego, uzupełnienie ubytków z zagęszczeniem i bez zagęszczenia
 • wbudowanie tłucznia asfaltowego wraz z zagęszczeniem
 • uzupełnienie poboczy żwirami, mieszankami między brukiem, a chodnikiem
 • korytowanie z wywozem urobków

Oraz

 • Prace ziemne na drodze krajowej S8 na odcinku Białystok - Jeżewo
 • Wykonanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Społecznych nr 2 w Białymstoku
 • Wykonanie boisk pomocniczych Jagiellonii Białystok w Pogorzałkach
 • Wykonanie placów manewrowych, parkingów, podjazdów itp z kostki brukowej
 • Wykonanie ogrodzeń domków szeregowych i jednorodzinnych na Podlasiu
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowych i polbruków na drodze dojazdowej do PKN Orlen
 • Kompleksowa obsługa Białostockiej Komunikacji Miejskiej